KUHR s.r.o.

Súkenícka 985/30, 900 01 Modra

IČO: 50263251

DIČ: 2120263068

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.110711/B